ยินดีต้อนรับสู่...เว็บไซต์โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
 17 - 18 กันยายน 2563   สอบกลางภาคเรียน 1/2563


ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ  เกิดเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา เลขที่ 3  หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านเชียง  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์  0-4220-8151  โทรสาร  0-4223-5164